„Kurk Lietuvai“ Lietuvai, jaunų žmonių projektas

Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas
Svaikatos apsaugos ministerija

Kristina Medžiaušytė, Donatas Paulauskas

Problema
Žemi Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės rodikliai yra iššūkis, kurio privalu imtis politikos formuotojams ir vykdytojams kuriant modernią, sveiką ir laimingą visuomenę.

Visa informacija apie projektą
www.kurklt.lt