Nariai

Nariai

LVPPD nariu gali tapti gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, gydytojas rezidentas, gretutinių specialybių specialistas, dirbantis vaikų ir paauglių psichinės sveikatos srityje, pareiškęs norą, užpildęs  LVPPD prasymas del narystes ir sumokėjęs 20 eurų stojamąjį mokestį.

Priėmimas į draugiją patvirtinamas LVPPD Tarybos posėdyje.

Gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentai nuo stojamojo mokesčio atleidžiami, moka tik 20 eurų nario metinį mokestį.

Metinis nario mokestis yra  20 eurų. Jis  turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 1d.

2 metus nemokantis nario mokesčio narys šalinamas iš draugijos.

LVPPD renginiuose negalintys dalyvauti nariai turi galimybę savo vardu įgalioti kitą LVPPD narį. Tokiu atveju pildoma įgaliojimo forma: LVPPD Nario įgaliojimas

LVPPD_nariai_2020

Gretutinių specialybių narių sekcija_2020