D. PŪRAS: VISKAS MŪSŲ RANKOSE

RASA BAŠKIENĖ

www.bernardinai.lt

Birželio 6 d. Ženevoje Jungtinių Tautų pranešėjas teisės į sveikatą klausimais prof. Dainius Pūras pristatė pranešimą apie apie teisę į psichikos sveikatą, šios teisės įgyvendinimo problemas pasaulyje ir apie būtinas permainas. Prof. D. Pūrą kalbiname apie situaciją, kurioje yra atsidūrusi Lietuvos psichiatrija.

Gyvename laisvoje savo šalyje jau 27-erius metus, esame tapę Europos Sąjungos dalimi, tačiau panašu, kad nemažai mūsų visuomenės daliai proto negalią turintys asmenys, psichikos ligoniai vis dar yra užribio žmonės. Rašytoja Vanda Juknaitė savo knygoje „Kad pamatytų tą kitą pasaulį“, aprašydama proto negalią turinčių asmenų artimųjų patirtis, pasakoja apie epizodą parduotuvėje, kai vieno knygos herojų mama išgirsta apie savo sūnų žodžius: „Tokius traiškyti reikia…“ Tokią nuostatą apie psichikos negalią turinčius žmones paveldėjome iš praeities. Ar matote kokių nors pokyčių mūsų visuomenėje, priimant tokius asmenis kaip lygiaverčius?

Visas straipsni

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ, TURINČIŲ AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMŲ, UGDYMO YPATUMAI

2017-02-04

Dr. Angelė Čepėnaitė, Mykolo Romerio universitetas
Dr. Beata Diomšina, Vilniaus universitetas

I dalis

Vaikas mokosi kalbėti kalbėdamas su kitais žmonėmis,      eiti – eidamas, važiuoti dviračiu, kai mėgina tai daryti. /Joachim Rumpf, 2004, 82/

Santrauka

Mūsų šalyje iki šiol buvo skiriamas nepakankamas dėmesys vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimų (toliau – ADS), ugdymo ypatumams aptarti. Siekiant padėti ugdymo procese nemažam skaičiui vaikų, pasižyminčių dėmesio koncentracijos sutrikimu, hiperaktyvumu/padidintu judrumu ir impulsyvumu, bei įveikti socialinius ir emocinius socialinės adaptacijos sunkumus, svarbus visų ugdytojų – tėvų, globėjų, pedagogų, socialinių pedagogų, kitų specialistų dirbančių su vaikais, dalyvavimas ir pastangos, taikant įvairius ugdymo metodus bei priemones.
toliau

AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMŲ TURINČIŲ ASMENŲ ADAPTACINIAI SUNKUMAI IR PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA

Dr. Angelė Čepėnaitė, Mykolo Romerio universitetas
Dr. Beata Diomšina, Vilniaus universitetas
Dr. Virginija Ribakovienė, Pietų Danijos regiono vaikų psichiatrijos skyrius

Santrauka

Mūsų šalies psichikos sveikatos srityje įsigalint biopsichosocialiniam žmogaus prigimties suvokimui, palaipsniui įsitvirtino teikiamų paslaugų orientacija į asmens gyvenimo kokybės augimą. Socialiniai darbuotojai – palyginus neseniai mūsų šalyje pradėti rengti specialistai, galintys efektyviai įsijungti į aktyvumo ir dėmesio sutrikimų turinčių asmenų socialinės adaptacijos procesą, dalyvaudami psichosocialinės edukacijos procese, taikydami įvairius socialinio darbo metodus bei pagalbos būdus. Straipsnyje aptariama aktyvumo ir dėmesio sutrikimų (ADS) raiška, požymiai ir diagnostiniai kriterijai, vykdomujų smegenų funkcijų vaidmuo bei sutrikimai, adaptaciniai asmenų, turinčių ADS sunkumai, analizuojamas socialinių darbuotojų vaidmuo ir metodai ADS turinčių asmenų socialinės adaptacijos procese.

Raktažodžiai: psichikos sveikata, ADS, socialinio darbuotojo pagalba.
toliau