Įvyko LVPPD suvažiavimas bei konferencija, „Ankstyvosios psichozės. Diagnostika, intervencija, ateities perspektyvos“

nnn

Dėkojame visiems, vakar dalyvavusiems draugijos suvažiavime bei konferencijoje „Ankstyvosios psichozės. Diagnostika, intervencija, ateities perspektyvos“.

Suvažiavimo metu išrinkome „Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugijos“ tarybą ir prezidentę ateinantiems dviems metams.

Prezidente pakartotinai išrinkta Goda Bačienė, tarybą sudarys:

Sekretorė – Loreta Vitkutė Maigienė

Iždininkas – Aušra M.Dovydaitytė

Nariai
Dainius Pūras 
Dalius Klimavičius

Jurga Radzevičienė

Eimantė Karoblienė

Trumpai buvo išklausyta veiklos bei finansinė ataskaita, aptartos ateities darbų gairės.

Draugijos prezidentė Goda Bačienė pasidalino informacija apie nuveiktą darbą, pasiekimus, dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, sunkumus pateikiant savo požiūrį valstybinėse institucijose. Pristatė artimiausius tarptautinius renginius:

– WAIMH – Gegužės 26-30 d., Roma

Tarptautinės kūdikių sveikatos asociacijos kongresas

– IACAPAP – Liepos 23-27 d., Praha

– UEMS – Spalio 18-20d., Vilnius

Dėkojame visiems lektoriams, pasidalinusiems savo žiniomis ir patirtimi bei dalyviams už taiklius klausimus ir įžvalgas.

Tikimės aktyvaus visų dalyvavimo draugijos veikloje, kuriant perspektyvas kurios pagerins mūsų specialistų funkcionavimą, naudą ir pasitenkinimą dėl atliekamo darbo. Tai priklauso nuo kiekvieno mūsų indėlio ir pastangų.

 

WP_20180223_12_07_47_Pro

 

 

 

 

Iki sekančių susitikimų