Apie Mus

Lietuvos Vaikų ir Paauglių Psichiatrų Draugija pradėjo savo veiklą nuo 1985 metų, kada gydytojo vaikų psichoneurologo specialybė išskaidyta į vaikų neurologo ir vaikų ir paauglių psichiatro specialybes.

Pradžioje tai buvo nedidelė profesinė draugija, jungianti porą dešimčių specialistų. Sėkmingai šiai grupei vadovavo Želvytė (mirusi), doc. D. Pūras.

LVPPD įkurta 1998-12-29. Vadovaujant V. Blažiui (1999-2001), įregistruota Teisingumo ministerijoje kaip savarankiÅ¡ka visuomeninė organizacija, turinti savo įstatus, įmonės kodą, sąskaitą banke. Veikla plėtėsi, narių skaičius augo, buvo renkami ir keitėsi draugijos vadovai – D. Valikonienė (2002-2005), V. Karalienė (2006-2007), S. Lesinskienė (2008-2012), V. Karalienė (2013-2015), G. Bačienė (2016-2020), S. Lesinskienė (2020-2022).

Draugija periodiškai organizuoja įvairius profesinius renginius, aktyviai bendradarbiauja su kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, ieško galimybių tinkamai vaikų psichikos sveikatos tarnybų plėtrai, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai bei kitoms institucijoms.

Tarptautinis bendradarbiavimas su kitų šalių kolegomis leidžia pasidalinti patirtimi, idėjomis, suteikia galimybių profesiniam tobulėjimui.

LVPPD nuo įkūrimo yra Tarptautinės Vaikų ir Paauglių Psichiatrų ir gretutinių specialybių asociacijos narė (IACAPAP).

2005-09-26 Atėnuose LVPPD buvo priimta į Europos Vaikų ir Paauglių Psichiatrų draugiją (ESCAP).

2010-03 LVPPD įstojo į NBO (Nordic Baltic Organization).

LVPPD įstatai

2022-11-21 įvyko Lietuvos Vaikų Ir Paauglių Psichiatrų draugijos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas.

Suvažiavimo metu buvo iÅ¡rinkta draugijos prezidentė – Dalia Vėlavičienė.

LVPPD TARYBA

Prezidentė – Dalia Vėlavičienė

Sekretorė – Evelina Savulionytė

Iždininkė – Elena Bulanovaitė

LVPPD Tarybos Nariai

Sigita Lesinskienė (Vilnius)

Elena Bulanovaitė (Kaunas)

Jūratė Baltrėnė (Kaunas)

Mindaugas Gurevičius (Panevėžys)

Silvija Gauronskytė (Šiauliai)

Evelina Savulionytė (Kaunas), rezidentų sekcija   

Atsakingi už viešuosius ryšius
Jūratė Baltrėnė, Elena Bulanovaitė, Mindaugas Gurevičius