KOLEGŲ PUSLAPIAI

Dainius Pūras
Jurgita Baublytė
Aurima Dilienė

NAUDINGA

Disertacijų gynimų duomenų bazė

Žaislų muziejus

Augu skaitydamas

Seimas vaikams

Nuotolinio mokymo kursai

gydytojo biblioteka

TERAPIJA, UGDYMAS, GLOBA

VŠĮ CSI VILNIUS

Onkopsichologijos-ir-komunikacijos-centras

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai

 „Ne imti bet duoti“  – vaikų mokymas globos namuose (ją vykdo savanoriai – korepetitoriai);

 Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas

– pensionas yra 3 – 29 metų amžiaus vaikų ir jaunuolių su proto bei kompleksine negalia globos namai (teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos).

  Pagalbos paaugliams iniciatyva– pagalba randant, apmokant globėjus, savanorystė

 “Sotas” socialinės tarnystės savanoriai – globa, įvaikinimas, globėjų rengimas, pagalba

Žirgų terapija

Muzikos terapijos paslaugų centras

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDAI

 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

  VšĮ Asociacija Kitoks vaikas

 Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“

  Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrija „Viltis“

 Lietuvos neįgaliųjų forumas

VIETINĖS ORGANIZACIJOS

Valstybinis psichikos sveikatos centras

Vilniaus priklausomybės ligų centras

Sveikatos apsaugos ministerija

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis”

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba

Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba

Teisės aktų registras

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

AACAP

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

EACAP

European Academy Child and Adolescent Psychiatry // Europos vaikų ir paauglių psichiatrų akademija

ESCAP

European Society for Child and Adolescent Psychiatry // Europos Vaikų ir Paauglių Psichiatrų draugija

IACAPAP

International Association of Child and Adolescent Psychiatry Professions// Tarptautinė vaikų psichiatrų ir gretutinių specialybių asociacija

U.E.M.S

European Union of Medical Specialists// ES Medicinos specialybių draugija, vaikų ir paauglių psichiatrų sekcija

NBO

Nordic Baltic Organization

Europos neuropsichofarmakologijos kolegija

EFCAP – Europos vaikų ir paauglių teismo psichiatrų, psichologų ir kitų susijusių profesijų, asociacija