Nariai

LVPPD nariu gali tapti gydytojas Vaikų ir paauglių psichiatras, gydytojas rezidentas, gretutinių specialybių specialistas, dirbantis vaikų ir paauglių psichikos sveikatos srityje, pareiškęs norą, užpildęs  LVPPD prašymą dėl narystės ir atsiuntęs jį el. paštu info@lvppd.lt bei sumokėjęs 20 eurų stojamąjį mokestį.

Priėmimas į draugiją patvirtinamas LVPPD Tarybos posėdyje.

Gydytojai Vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentai nuo stojamojo mokesčio atleidžiami, moka tik 20 eurų nario metinį mokestį.

Metinis nario mokestis yra 20 eurų. Jis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 1 d.

2 metus nemokantis nario mokesčio narys šalinamas iš draugijos.

LVPPD renginiuose negalintys dalyvauti nariai turi galimybę savo vardu įgalioti kitą LVPPD narį. Tokiu atveju pildoma įgaliojimo forma: LVPPD Nario įgaliojimas

LVPPD nariai 2021

Gretutinių specialybių narių sekcija 2021

Rezidentų sekcija 2021