Kontaktai

Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugija

Įmonės kodas 191965887

el-paštas: info@lvppd.lt

LVPPD prezidentė Dalia Vėlavičienė

El. paštas: dalia.velaviciene@lsmu.lt

Už viešuosius ryšius atsakingi

Jūratė Baltrėnė
El. paštas: jurate.baltrene@gmail.com

Elena Bulanovaitė
El. paštas: elena2293@gmail.com

Mindaugas Gurevičius