wp_20161222_11_53_35_pro

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-09-07 Nr. V-989, TAR, 2018-09-10, kodas 2018-14283, įsigalioja 2018-09-15)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo neformaliojo mokymo programų derinimo ir priklausomybės konsultavimo paslaugas norinčių teikti asmenų išklausytų kitų mokymų atitikties apraše nustatytiems mokymo programų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-09-07 Nr. V-990, TAR, 2018-09-10, kodas 2018-14294, įsigalioja 2018-09-15)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2018-08-06 Nr. V-888, TAR, 2018-08-08, kodas 2018-12930, įsigalioja 2018-08-09)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-08-06 Nr. V-887, TAR, 2018-08-08, kodas 2018-12941, įsigalioja 2018-08-09)

 – Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-353 „Dėl Kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-08-01 Nr. A1-410, TAR, 2018-08-02, kodas 2018-12774, įsigalioja 2018-08-03)

 – Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Tarpinstitucinio bendradarbiavimo radus vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „Gyvybės langelis“, rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-08-01 Nr. A1-409, TAR, 2018-08-02, kodas 2018-12775, įsigalioja 2018-08-03)

 – Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-249 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano stebėsenos“ pakeitimo
(2018-08-01 Nr. A1-399, TAR, 2018-08-02, kodas 2018-12779, įsigalioja 2018-08-03)

 – Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-07-26 Nr. V-859, TAR, 2018-07-27, kodas 2018-12536, įsigalioja 2018-11-01)

 – Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-07-26 Nr. V-856, TAR, 2018-07-27, kodas 2018-12537, įsigalioja 2018-11-01)

 – Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo bei asmeninio asistento veiklos gairių patvirtinimo
(2018-03-02 Nr. A1-83, TAR, 2018-03-05, kodas 2018-03526, įsigalioja 2018-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ pakeitimo
(2018-02-08 Nr. V-150, TAR, 2018-02-08, kodas 2018-02047, įsigalioja 2018-04-01)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-06 Nr. V-142, TAR, 2018-02-07, kodas 2018-01911, įsigalioja 2020-01-01)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-18 Nr. V-58, TAR, 2018-01-23, kodas 2018-00971, įsigalioja 2018-01-24)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-18 Nr. V-59, TAR, 2018-01-23, kodas 2018-00972, įsigalioja 2018-01-24)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-08-30 Nr. V-1020, TAR, 2017-08-31, kodas 2017-13941, įsigalioja 2017-09-01)

 

– Švietimo ir mokslo ministro įsakymas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
(2017-08-30 Nr. V-663, TAR, 2017-08-31, kodas 2017-13908, įsigalioja 2017-09-01)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 61 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo“ pakeitimo
(2017-07-19 Nr. V-886, TAR, 2017-07-20, kodas 2017-12483, įsigalioja 2017-07-21)

– Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas:

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-187 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2017 metais nuostatų patvirtinimo ir projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

(2017-06-05 Nr. A1-273, TAR, 2017-06-06, kodas 2017-09598, įsigalioja 2017-06-07)

– Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas:

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-804 „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo 2016–2018 metais projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2017-06-05 Nr. A1-275, TAR, 2017-06-06, kodas 2017-09597, įsigalioja 2017-06-07)

– Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas:

Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2017-05-15 Nr. A1-250, TAR, 2017-05-17, kodas 2017-08293, įsigalioja 2017-05-18

 

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl 2017 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2017-06-02 Nr. V-636, TAR, 2017-06-05, kodas 2017-09475, įsigalioja 2017-07-03)

– Švietimo ir mokslo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-761 „Dėl Vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2017-05-19 Nr. V-381, TAR, 2017-05-22, kodas 2017-08514, įsigalioja 2017-05-23)

– Švietimo ir mokslo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ nuostatų patvirtinimo
(2017-04-20 Nr. V-266/V-452, TAR, 2017-05-26, kodas 2017-08817, įsigalioja 2017-05-27)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo

(2017-04-06 Nr. V-393, TAR, 2017-04-10, kodas 2017-06085, įsigalioja 2017-04-11)

– Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. A1-132 „Dėl Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

(2017-03-29 Nr. A1-159, TAR, 2017-04-07, kodas 2017-06016, įsigalioja 2017-04-08)

– Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas:

 Dėl Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos, ištyrusios šeimos aplinkos sąlygas, reikalavimų, susijusių su teismui teikiamos išvados dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko turiniu, patvirtinimo

(2017-03-29 Nr. A1-156, TAR, 2017-04-07, kodas 2017-06014, įsigalioja 2017-04-08)

–  Lietuvos respublikos įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/48953b10f75111e68034be159a964f47

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2-1 straipsniu įstatymas

(2017-02-14 Nr. XIII-204, TAR, 2017-02-20, kodas 2017-02780, įsigalioja 2017-02-21)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/349f9a80de4a11e68503b67e3b82e8bd

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V- 396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

(2017-01-18 Nr. V-51, TAR, 2017-01-19, kodas 2017-01167, įsigalioja 2017-01-20)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21e721a0d7ca11e68d79c2033f194657

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

(2017-01-06 Nr. V-22, TAR, 2017-01-11, kodas 2017-00727, įsigalioja 2017-01-12)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e72d590d80911e68d79c2033f194657

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. VASARIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 73 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ GRUPIŲ PAGAL BENDRINĮ PAVADINIMĄ JŲ BAZINEI KAINAI NUSTATYTI PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

(2017-01-06 Nr. V-28, TAR, 2017-01-11, kodas 2017-00761, įsigalioja 2017-01-12)

– Sveikatos apsaugos ministro įsakymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d61ee00d19011e68d79c2033f194657

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

(2017-01-02 Nr. V-1, TAR, 2017-01-03, kodas 2017-00405, įsigalioja 2017-01-04)

– Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=5bb9c430d18711e68d79c2033f194657

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-380/V-618 „DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ ASMENIMS, PRETENDUOJANTIEMS Į VIDAUS TARNYBĄ, PAGEIDAUJANTIEMS MOKYTIS VIDAUS REIKALŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE, KITOSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE VIDAUS REIKALŲ CENTRINĖS ĮSTAIGOS VADOVO SIUNTIMU, BEI  VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAMS SĄVADO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

(2016-12-30 Nr. 1V-961/V-1524, TAR, 2017-01-03, kodas 2017-00397, įsigalioja 2017-01-04)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

14px; position: absolute; opacity: 1; z-index: 8675309; display: none; cursor: pointer;”>Save

parengė vaikų ir paauglių psichiatrė Gina Daumantaitė

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Author